Svijet Dekora 1

Fotonaponski moduli

Fotonaponski sustavi su sustavi koji pretvaraju energiju sunčeve svjetlosti u električnu energiju. Sastoje se od više elemenata koji uključuju fotonaponske module, mehaničke i električne priključke te pretvarače DC/AC.
Fotonaponski moduli su zadnjih godina doživjeli značajan napredak u proizvodnji koji je sa sobom donio smanjenje cijene i približavanje ovakvih uređaja sve većem broju korisnika. Svaki pojedini fotonaponski modul u sebi sadrži veći broj pojedinačnih ćelija u kojima se sunčeva energija pretvara u električnu. Različiti fotonaponski moduli tako mogu imati različite snage, koje se prema cijeni i tehničkim karakteristikama odabiru pri projektiranju elektrane. Odabrani moduli se zatim povezuju u fotonaponski niz, čime se dobiva ukupna instalirana snaga elektrane.

Sustavi za poslovne objekte

Za poslovne objekte danas je aktualan model fotonaponske elektrane koja pokriva potrebe za električnom energijom na lokaciji i koristi mrežu kao bateriju. U sklopu ovakvog rješenja se na Vaš objekt ugrađuje elektrana koja može struju isporučivati izravno potrošačima u objektu ili u mrežu. To omogućuje da se eventualni viškovi proizvedene energije predaju u mrežu i zatim iz mreže povlače natrag u trenutcima kada postoji manjak proizvodnje na lokaciji. Uvođenjem ovog rješenja se može značajno smanjiti trošak električne energije, te povećati energetsku neovisnost Vašeg objekta.

Dimenzija elektrane za pojedini objekt se definira na osnovu više definirajućih faktora koji uključuju trenutnu snagu elektro-priključka, dostupnu površinu, vrstu i orijentaciju krova (ili druge površine za smještaj panela), te postojeće potrošnje električne energije na objektu.

Proizvodnja električne energije

Ako ste zainteresirani da doznate koliko bi energije mogla proizvesti fotonaponska elektrana na Vašoj lokaciji i koliko bi takva investicija koštala pozivamo Vas da nam se javite putem našeg kontaktnog obrasca i mi ćemo Vam napraviti okvirni izračun proizvodnje i isplativosti investicije.

Imate pitanja?

Obratite nam se sa povjerenjem

Info telefon

Nazovite nas

Broj telefona

01 6600 434

Email

Ispunite online obrazac

Pošaljite nam email

Kontaktirajte nas