ITRS Sunčana elektrana SB 4

Fotonaponski moduli

Fotonaponski sustavi su sustavi koji pretvaraju energiju sunčeve svjetlosti u električnu energiju. Sastoje se od više elemenata koji uključuju fotonaponske module, mehaničke i električne priključke te pretvarače DC/AC.

Fotonaponski moduli su zadnjih godina doživjeli značajan napredak u proizvodnji koji je sa sobom donio smanjenje cijene i približavanje ovakvih uređaja sve većem broju korisnika. Svaki pojedini fotonaponski modul u sebi sadrži veći broj pojedinačnih ćelija u kojima se sunčeva energija pretvara u električnu. Različiti fotonaponski moduli tako mogu imati različite snage, koje se prema cijeni i tehničkim karakteristikama odabiru pri projektiranju elektrane. Odabrani moduli se zatim povezuju u fotonaponski niz, čime se dobiva ukupna instalirana snaga elektrane.

Sustavi za obiteljske kuće

Ranije je postojala potreba za ugradnjom skupih i životnim vijekom ograničenih baterija da bi se omogućilo funkcioniranje fotonaponskih elektrana, no danas takva potreba više ne postoji te je otvorena mogućnost spajanja fotonaponske elektrane izravno na mrežu i korištenje mreže kao baterije. U ovom sustavu višak proizvodnje fotonaponske elektrane se predaje mreži, te se može iz mreže povlačiti u trenutcima kada je fotonaponska elektrana van funkcije (npr. noću ili tijekom nevremena). Time se značajno smanjuje trošak investicije, a istovremeno je kapacitet „baterije“ veći nego što bi bio sa vlastitim akumulatorima.

Druga izmjena u sustavu fotonaponskih elektrana u odnosu na ranije stanje je da sustav povlaštenih otkupnih kvota više ne postoji, te nije moguće dobiti povlaštenu otkupnu cijenu energije od HEP-a. Taj sustav danas zamjenjuje najavljena mogućnost dobivanja poticaja za ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe.

 ITRS Sunčana elektrana Rijeka 2
 ITRS Sunčana elektrana SB 2

Proizvodnja električne energije

Ako ste zainteresirani da doznate koliko bi energije mogla proizvesti fotonaponska elektrana na Vašoj lokaciji i koliko bi takva investicija koštala pozivamo Vas da nam se javite putem našeg kontaktnog obrasca i mi ćemo Vam napraviti okvirni izračun proizvodnje i isplativosti investicije.

Imate pitanja?

Obratite nam se sa povjerenjem

Info telefon

Nazovite nas

Broj telefona

Email

Ispunite online obrazac

Pošaljite nam email