Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EU - zajedno do fondova
europski strukturni i investicijski fondovi
Naziv projekta: Razvoj sustava grijanja s Višenamjenskim solarnim kolektorom (VSK)
Kratki opis projekta: Dana 05.10.2017. poduzeće ITRS d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Razvoj sustava grijanja s Višenamjenskim solarnim kolektorom (VSK)“, referentna oznaka ugovora KK.01.2.1.01.0016. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom ovog projekta izradit će se prototip Višenamjenskog solarnog kolektora koji je učinkovitiji, jeftiniji i lakši za ugradnju od trenutno dostupnih solarnih kolektora na tržištu. Problem je što su postojeći solarni kolektori skupi, a njihova učinkovitost ovisi o vremenskim uvjetima i izloženosti suncu. Izvedbom Višenamjenskog solarnog kolektora koji će imati mogućnost prikupljanja energije i zagrijavanja vode tijekom dana i tijekom noći zahvaljujući inovativnom dizajnu i uporabi novih materijala riješit će se nedostaci postojećih solarnih kolektora.

Ciljevi projekta: Unaprijediti razvoj ITRS d.o.o. kroz razvoj novog proizvoda, Višenamjenskog solarnog kolektora te doprinijeti uspješnoj komercijalizaciji novog proizvoda kroz izradu studije izvedivosti.
Očekivani rezultati projekta:
  • Odabrani odgovarajući materijali
  • Izrađen prototip VSK
  • Izrađen program za upravljačku jedinicu te upravljačka jedinica
  • Sastavljen sustav kolektora
  • Prijavljen patent VSK-a
  • Prijavljen patent tehnologije rada kolektora
  • Sastavljen i testiran sustav kolektora
  • Izrađena studija izvedivosti
  • Povećana vidljivost tvrtke te promovirana uloga EU u razvoju MSP
  • Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama
Ukupna vrijednost projekta: 6.086.132,20 Kn
EU sufinanciranje projekta: 3.925.102,40 Kn
Razdoblje provedbe projekta: 01. listopada 2017. do 30. srpnja 2022.
Kontakt osoba za više informacija: Krešimir Škeljo, mail: kskeljo@itrs.hr, tel: 01 6600 434

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća ITRS d.o.o.